Lisätietoa tietosuojasta

1. REKISTERINPITÄJÄ
Kuka on sinusta kerättyjen tietojen rekisterinpitäjä?

Yrityksen nimi: BARNA STEEL, S.A., joka on osa rekisteröidyn tavaramerkin CELSA GROUP™ alla toimivaa yritysryhmää (jäljempänä ”CELSA GROUP™ -yhtiö”).

Verotunnus: A08685471

Yrityksen osoite: Carrer de la Ferralla, 12; Polígono Industrial San Vicente 08755 Castellbisbal, Barcelona (Espanja)

Sähköposti: GDPR@celsagroup.com

2. KÄSITTELYN TARKOITUKSET
Mihin tarkoitukseen käytämme henkilötietojasi?

CELSA GROUP™ -yhtiössä henkilötietojasi käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

  1. THakemuksesi arviointi ja hallinta, jotta voimme antaa sinulle mahdollisuuden osallistua CELSA
    GROUP ™ -yhtiössä vapaina olevien työpaikkojen valintaprosesseihin ja mahdollisesti käsitellä tietojasi, jos sinut rekrytoidaan työntekijäksi.
  2. Kertoaksemme sinulle CELSA GROUP™ -yhtiöitä koskevista sinua mahdollisesti kiinnostavista vapaista työpaikoista ja valintaprosesseista.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE
Millä oikeudellisella perusteella käytämme henkilötietojasi?

Tarkoitusta (1) koskevan henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste on sinun liittämisesi mukaan CELSA GROUP™ -yhtiötä koskevaan valintaprosessiin tai siihen osallistumisesi. Tarkoituksen (1) oikeusperuste voi soveltuen olla myös sopimuksen noudattaminen, jos sinut rekrytoidaan työntekijäksi.
Lisäksi, mitä tulee tarkoitukseen (2), oikeudellinen peruste tietojesi ryhmänsisäiseen jakamiseen hallinnollisiin tarkoituksiin on yritys Barna Steel S.A:n oikeutettu intressi mahdollistaa osallistumisesi muiden nimen CELSA GROUP ™ alla toimivaan yritysryhmään kuuluvien yritysten valintaprosesseihin.

4. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Henkilötietojasi säilytetään tietokannassamme, jotta voimme tarjota sinulle mahdollisuuden osallistua tuleviin valintaprosesseihin. Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista milloin tahansa. Tietoja säilytetään siihen asti, kun niiden poistamista pyydetään, tai niin kauan kuin on tarpeellista oikeudellisten velvollisuuksien noudattamiseksi.

5. VASTAANOTTAJAT
Kenelle jaamme henkilötietojasi?

Tietosi saatetaan jakaa ryhmänsisäisesti hallinnollisiin tarkoituksiin perustuen yritys Barna Steel S.A:n intressiin mahdollistaa osallistumisesi muiden nimen CELSA GROUP ™ alla toimivaan yritysryhmään kuuluvien yritysten valintaprosesseihin. Päivitetty lista näistä yrityksistä löytyy virallisilta verkkosivuilta osoitteesta https://celsagroup.com/en/about-us/companies/.

Samoin tietosi saatetaan jakaa kolmansille osapuolille, jotka tietoja käsittelevät ja/tai kun tietojen jakaminen on oikeudellisten velvollisuuksien täyttämisen kannalta tarpeellista.

Samoin tietosi saatetaan jakaa kolmansille osapuolille niissä tapauksissa, joissa mukana on henkilötietojen käsittelijä tai CELSA Group ™ – yhtiöön liittyvä oikeudellinen velvollisuus.

6. OIKEUDET
Mitkä ovat tietosuojaa koskevat oikeutesi?

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö CELSA GROUP™ -yhtiössä henkilötietojasi vai emme.

Sinulla on myös oikeus saada pääsy henkilötietoihisi sekä pyytää virheellisten tietojen oikaisua tai tietyissä tapauksissa niiden poistamista, kuten silloin, jos tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin.

Joissain olosuhteissa voit pyytää tietojesi käytön rajoittamista, ja silloin säilytämme niitä vain oikeudellisten vaateiden puolustamisen varalta.

Joissain tapauksissa ja erityistilanteissa voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. CELSA GROUP™ – yhtiö lopettaa silloin tietojesi käsittelyn, paitsi siltä osin kuin sillä on pakottava oikeutettu peruste tai tarve käyttää tai puolustaa oikeudellisia vaateita.

Voit myös milloin vain käyttää oikeuttasi tietojen siirtämiseen, kuten myös oikeutta perua antamasi suostumus. Suostumuksen peruminen ei kuitenkaan vaikuta sitä edeltävään tietojen käyttöön, joka on tehty suostumuksen alaisena ennen sen perumista.

Käyttääksesi oikeuksiasi voit lähettää kirjallisen pyynnön osoittaen sen rekisteröidyn tavaramerkin CELSA GROUPin™ alla toimivan yritysryhmän lakiosastolle sähköpostiosoitteeseen GDPR@GCELSA.COM tai postiosoitteeseemme CALLE FERRALLA, 12, POLÍGONO INDUSTRIAL SAN VICENTE, CASTELLBISBAL (08755), ESPANJA. Pyynnön mukana on toimitettava kopio virallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

Voit myös ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun tai mihin tahansa muuhun toimivaltaiseen julkiseen tahoon vaateissa, jotka koskevat henkilötietojesi käsittelyä. Tästä löydät ajan tasalla olevan listan näistä tahoista: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_fr.htm.